Navigation | Risker med bukplastik är känsel försämring

09/03/2012

Risker med bukplastik är känsel försämring

En av de risker som finns vid mer avancerad kirurgi är känselförändringar i huden. Det kan röra sig om endast ärrvävnaden men också huden i den närmaste omgivningen. Vid bukplastik är den relativt överhängande. Vid en bukplastik skärs hudnerverna i magområdet igenom. Detta gör att känseln i det opererade området påverkas vilket personen upplever som att området känns bedövat. Detta gäller framförallt i området ovanför och i anslutning till ärrvävnaden. I normalfallet återkommer det mesta av känseln helt efter sex till tolv månader men i vissa fall kan känselbortfallet förbli permanent vilket är tragiskt och klart negativt för personen i fråga. Som tur är denna bieffekt relativt ovanlig sett till det antalet operationer som utförs varje år.

Filed by at mars 9th, 2012 under Okategoriserade
No comments on this post yet